Werkatelier 2015

Limburg & Co wil in 2015 tijdens werkateliers vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ertoe aanzetten ideeën op te doen die kunnen leiden tot een start van de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen. Daarbij richt Limburg & Co zich op cross sectorale samenwerkingen en kiest het vooral op de toepassing van high tech in voor Limburg belangrijke sectoren als agro & food, logistiek, chemie en materialen, maakindustrie, medische technologie en life science.

De werkateliers worden gehouden op de campussen, die verder worden uitgebreid tot aantrekkelijke vestigingsplaatsen met een sterk aanzuigende werking op ondernemers, kenniswerkers en toonaangevend toegepast onderzoek en onderwijs. Met het strategisch programma KennisAs Limburg worden organisaties in staat gesteld een wezenlijke positieve impact op de regio en de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven te hebben. Deze innovatiekracht kan leiden tot nieuwe product-marktcombinaties en concrete business voorstellen.

Limburg & Co heeft tijdens dit werkatelier op Brightlands Chemelot Campus vertegenwoordigers van het bedrijfsleven geïnspireerd ideeën op te doen die kunnen leiden tot een impuls van de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen.powered by