Shortlist 2017Genomineerden (alfabetisch op bedrijfsnaam):
Bedrijf: Accerion, Venlo

www.accerion.tech

De innovatie bestaat uit een compacte sensor-module die eenvoudig in een mobiele robot geïntegreerd kan worden. Het is een uniek concept dat robots in staat stelt zonder specifieke infrastructuur (inductielijnen in de vloer o.i.d.) de positie in de omgeving nauwkeurig te bepalen. Na ontwikkeling van een aantal prototypes wordt momenteel het pre-productiemodel door enkele launching customers getest. De innovatie is beschermd door een octrooi. Voor Q4-2017 is de marketlaunch van de productieversie gepland. Het project/product heeft de potentie de markt van mobiele robots te veranderen en met een verwachte omzet > 2M€ per jaar vanaf 2020 is de economische spin-off voor Limburg substantieel.

Bedrijf: Celci B.V. Weert

www.celci.nl

Milkbuddy is een zelf-verwarmend babyflesje dat zonder stroom, zonder batterij en zonder warm water de melk in de fles opwarmt en die de warmte nog eens enkele uren vasthoudt. De verwarming vindt plaats door kristallisatie van een specifieke zoutoplossing. De unieke combinatie van producteigenschappen en materiaalgebruik is innovatie en komt daardoor in aanmerking voor patenttering. Er is sprake van het combineren van kennis van verschillende deelgebieden chemie, techniek, marketing, financiën en business development. Ook kent het voorstel samenwerking tussen partners in de regio om de productie en marktintroductie mogelijk te maken. De InnovAward biedt de mogelijkheid een 2e slimme generatie van het flesje mogelijk te maken.

Bedrijf: EuroFibers, Maastricht

www.bodyshield.nl

Bodyshield is beschermende bovenkleding die gebruikt kan worden door Ambulance-, Brandweer-, Politie-, Trein-, Gevangenis- en Beveiligingspersoneel. Het innovatieve karakter van dit project bestaat uit de combinatie van hoogwaardige bescherming, draagcomfort en een modieuze uitstraling. Eurofibers is innovatiepartner van DSM Dyneema en is ISO9001:2008 gecertificeerd. Het project is concreet qua marktintroductie, kent een hoge realiteitszin, heeft een verwachte positieve spin-off voor de regio en de productie van het product is duurzaam en maakt gebruik van gerecycled garen.

Bedrijf: Granito Betonindustrie, Ittervoort

www.balqoon.nl
www.granito-beton.nl

Balqoon is een lichtgewicht betonnen balkon dat inwendig afwaterend is en dat op elk moment tijdens het bouwproces op elke plek in de gevel kan worden gemonteerd. Daarmee een innovatie in modulaire bouwsystemen. Het is een gebruiksvriendelijk, breed en eenvoudig toe te passen. Balqoon biedt de mogelijkheid lichtere hoofddraagconstructies te realiseren, een kortere bouwtijd mogelijk te maken en realiseert een reductie van 40% in materiaalkosten. Gebaseerd op het cradle to cradle principe zijn deze balkons demontabel en geschikt voor hergebruik. Het betreft een materiaal-, product- en systeeminnovatie door Limburgse toeleveranciers. Eén variant is gepatenteerd en 2 patentaanvragen zijn in behandeling. Het product is al in Nederlandse markt gezet. De prognose voor 2017 is € 3 mln. met een groei naar € 7 mln. in 2020.

Bedrijf: Hotraco Group B.V., Hegelsom

www.hotraco.com

Het vogelmijtpopulatiesysteem bestaat uit een robuuste, geavanceerde vogelmijtteller elektronica ingebouwd in zitstokken, gekoppeld aan intelligent data aggregatie- en analysesysteem. Het is een innovatie die bijdraagt aan het verzachten van dierenleed, het verbeteren van werkomstandigheden en het realiseren van economische voordelen. Gedurende 24 uur/7 dagen per week vindt monitoren van vogelmijtpopulatie plaats en kunnen voorspellingen gedaan worden voor optimale bestrijding van mijten en van voerdosering. Het systeem is gepatenteerd. In 2016 zijn 30 prototypen geproduceerd. In 2017 wordt een derde prototype getest. Begin 2018 start men met seriematige productie. Door deze innovatie zijn minder bestrijdingsmiddel en voer nodig, waardoor een betere productkwaliteit tegen lagere kosten gerealiseerd wordt. Tevens wordt hierdoor de economische vogelmijt schade in Nederland geschat op € 21 mln. vermeden.

Bedrijf: Mini Containment Nederland B.V., Panningen

www.minicontainment.nl

Het MiniContainment Systeem (MCS), een Limburgse uitvinding waarop octrooi is verkregen, is in de wereld van asbestsanering de belangrijkste innovatie van de laatste 10 jaar. Het systeem is in 2015 succesvol in de markt geïntroduceerd. Momenteel vindt doorontwikkeling plaats naar het Smart MCS waarbij het systeem voorzien wordt van sensoren om cruciale data (o.a. # asbestvezels in de lucht) realtime uit te kunnen lezen en te registreren (bewijsvoering). Door deze innovatie kan de toepasbaarheid van het systeem substantieel vergroot worden hetgeen een positief effect heeft op de snelheid waarmee asbestsanering kan plaatsvinden (duurzaamheid) en daarmee ook op de economische spin-off in Limburg.

Bedrijf: Novioponics, Venlo

www.novioponics.com

Novioponics past een hydrogel toe (Aponics) als adjuvant voor pesticide formuleringen.
Deze niet toxische gel is in tegenstelling tot de meeste gels vloeibaar bij lage temperatuur en geleert bij hogere temperatuur (Tussen 14-40°C). Bij besproeiing van planten ontstaat een gel laag op de bladeren waardoor het pesticide beter door de plant kan worden opgenomen en er tevens minder pesticide in de grond sijpelt. Het resultaat is een duurzamere toepassing van pesticides. De selectiecommissie is vooral onder de indruk van de mate van innovatie en de wijze waarop in een vroeg stadium samenwerking wordt gerealiseerd met een bekend R&D-expertisecentrum voor toepassing in horticultuur. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de optimalisering van het adjuvant.

Bedrijf: Pentair Haffmans, Venlo

http://foodandbeverage.pentair.com/en/products/haffmans-biogas-upgrading-technology

Het Advanced Plus Biogas Opwaardeer Systeem voorkomt enerzijds dat er op diverse punten in het productieproces van biogas schadelijke broeikasstoffen zoals methaan of CO2 in het milieu terechtkomen en anderzijds wordt bio methaan en CO2 gereinigd en opgeslagen zodat dit kan worden benut voor diverse interessante toepassingen.
Dit opwaarderingssysteem biedt voordelen zoals: CO2 als winstgevend product, hogere opbrengst van methaan en 0% methaanslip, tot 40% lagere energieconsumptie, invoeren van bio methaan op het aardgasnetwerk. Dit innovatieve systeem levert een bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.

Bedrijf: Peracutus, Roggel

www.peracutus.com

Peracutus kan met het device “Peracutus Aqua Meth” een volume meting lokaal uitvoeren op een willekeurig gekozen segment van de ledematen en binnen enkele minuten een nauwkeurig beeld geven van het volume. Met deze nieuwe diagnostische toets kan in een vroegtijdig stadium het optreden van bijv. lymfoedeem en of lipoedeem worden vastgesteld en vooral ook gemonitord worden. In samenwerking met ECL, enkele ziekenhuizen en poli’s zullen in 2017 de eerste prototypes worden getest voor meting van oedeem aan de armen. De eerste resultaten geven aan dat de differentiële volume meting nauwkeurig is, snel is en tevens het ongemak voor de patiënt minimaliseert. De marktintroductie wordt goed onderbouwd waardoor de eerste afzet van dit diagnostische apparaat in 2018 kan een reële mogelijkheid is.

Bedrijf: PT Theragnostic B.V., Maastricht

www.pttheragnostic.com

Onder de naam PRODECIS wordt een beslissingsondersteunend systeem (tool) ontwikkeld voor de inzet van protonentherapie, dat gekoppeld aan resultaten van genetische testen (bepaling van gevoeligheid patiënt voor radiotherapie) het meest geschikte, gepersonaliseerde behandelplan voor een patiënt bepaald. Hierdoor wordt de inzet van protonentherapie effectiever & kosten-efficiënter en leidt tot minder bijwerkingen met hogere genezings- c.q. overlevingskansen voor patiënten. Een dergelijk systeem is voor de inzet van protonentherapie verplicht (in NL), maar bestaat nog niet. De genetische testen zijn gepatenteerd en bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met vooraanstaande partners. De lancering van het basissysteem in Nederland is voorzien voor Q2-2017 met in 2018 een uitgebreidere versie.

Bedrijf: Scelta Mushrooms, Venlo

www.sceltamushrooms.com

STA is een natuurlijk alternatief voor smaakversterkers en gistextract. Hierdoor draagt het project bij aan het verlagen van het zoutgebruik zonder de smaak van gerechten aan te tasten. De innovatie is reeds beschermd door middel van een octrooi met nummer 2008798. Het project is in 2012 gestart met onderzoek en in 2016 geïntroduceerd voor de groothandel. 2017 is bedoeld voor de ontwikkeling van een variant voor consumenten. Scelta werkt samen met regionale kwekers en champignon-verwerkers aan een duurzaam productieprocedé.

Bedrijf: Stogger B.V. Panningen

www.stogger.com

Stogger is een startup die een draadloos LED verlichtingsconcept ontwikkeld, dat met name voordelen kent voor lichtbak letters (o.a. lager energieverbruik, eenvoudiger aanbrengen van letters). Stogger heeft een InnovAward nodig om het potentieel van dit innovatieve concept te kunnen ontsluiten. Stogger heeft reeds een vrij gedetailleerd plan voor de marktintroductie beschreven. Ook kent het voorstel een aantal gerenommeerde partners in de regio om de productie en marktintroductie mogelijk te maken.

Bedrijf: TOMAS B.V., Sevenum

www.TOMAS.Care

Tomas is een 100% lekvrije stoma waarbij geen huidplaat met huidplak meer nodig is en ongemak en huidaandoeningen voor patiënten voorkomen worden. Het product wordt vervaardigd met een gepatenteerde kunststof adapter en band met een levensduur van 2 tot 3 jaar. De adapterring sluit perfect af door drukinstelling met band. Deze materiaal- en productinnovatie wordt in samenwerking met landelijk opererende leveranciers van medische hulpmiddelen in de markt gezet. Tevens wordt samengewerkt met de stomavereniging Nederland waardoor gebruikers direct in de co-creatie participeren. De ontwikkel- en validatiefase vindt plaats in 2017. De externe productie en assemblage vindt plaats bij Tomas BV. Verwachte omzet van € 150.000 (eerste jaar) naar € 750.000 in 3 jaar. Deze innovatie draagt bij aan het verminderen van zorgmiddelen (€ 1100 per patiënt per jaar). Last but not least verhoogt dit product de kwaliteit van leven van stomadragers.

Bedrijf: Vectioneer, Maastricht

www.vectioneer.com

Motorcortex bundelt kennis over industriële besturingen en moderne communicatietechnieken, waardoor een enabling technology wordt gerealiseerd, die een enorme verbetering betekent voor de engineering, besturing en communicatie van machines. Door deze koppeling verkrijgen niet alleen de technical engineers toegang maar kan ook expertise uit andere disciplines een bijdrage leveren aan de verbetering van de besturing (streaming, maintenance, ERP, wireless communication, etc.) Door samenwerking met toonaangevende bedrijven in bijv. de luchtvaart, robotica en de automobielindustrie zullen additionele features worden toegevoegd. Motorcortex gaat absoluut slagen, zo stelt de ondernemer enthousiast vast, omdat hij reeds betalende klanten aan boord heeft.

Bedrijf: Wind Tales B.V., Hegelsom

www.windtales.net

Wind Tales is een adem-gestuurd serious game om de ademhalingsoefeningen leuk en uitdagend te maken voor mensen met een chronische longziekte. Het reduceert zorgkosten en verhoogt de levensverwachting van patiënten. Het product is een cross-over tussen ICT en Health en kiest voor een toonaangevende positie binnen de nichemarkt voor Cytic Fibrose (taaislijmziekte). Wind Tales richt zich met dit product op de professionele markt waarin het product onderdeel gaat uitmaken van de verzekerde zorg. Voor Nederland is dit bevestigd door de zorgverzekeraars. De InnovAward zal eraan bijdragen dat Wind Tales meer internationale bekendheid kan geven aan het product en het netwerk verder kan uitbouwen om de internationale groei te stimuleren.

 


De InnovAward is in 2012 in het leven geroepen op initiatief van de Provincie Limburg. Het doel van de InnovAward is:
a) bekendheid geven aan en belangstelling wekken voor positieve innovatieve
ontwikkelingen in de Limburgse economie;
b) het belang benadrukken van een gezond ondernemersklimaat voor innovaties in
Limburg;
c) het stimuleren van creatief en innovatief ondernemerschap;
d) het belonen en onderscheiden van goede innovatiekracht.

De InnovAward wordt tweejaarlijks uitgereikt aan maximaal drie winnaars en bedraagt €30.000,- per winnaar.

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats op basis van de volgende stappen:
1. De selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en levert een voorstel aan de jury ter vaststelling van maximaal 15 genomineerden;
2. De jury en selectiecommissie stellen de lijst van maximaal 15 genomineerden vast;
3. De selectiecommissie bezoekt de genomineerde projecten en doet een voordracht aan de jury van projecten die in aanmerking komen voor de InnovAward 2017;
4. De jury bepaalt na afstemming en overleg met de selectiecommissie welke projecten (max. 3) de InnovAward 2017 uitgereikt krijgen.

Beoordeling stap 1
In april 2017 zijn de 84 ingediende inzendingen beoordeeld door de selectiecie.
In onderstaand overzicht zijn de 15 projecten opgenomen die op basis van deze beoordeling voor nominatie in aanmerking komen.

Klik op de projectnaam voor meer info.


powered by