Shortlist 2017Genomineerden (alfabetisch op bedrijfsnaam):
 


De InnovAward is in 2012 in het leven geroepen op initiatief van de Provincie Limburg. Het doel van de InnovAward is:
a) bekendheid geven aan en belangstelling wekken voor positieve innovatieve
ontwikkelingen in de Limburgse economie;
b) het belang benadrukken van een gezond ondernemersklimaat voor innovaties in
Limburg;
c) het stimuleren van creatief en innovatief ondernemerschap;
d) het belonen en onderscheiden van goede innovatiekracht.

De InnovAward wordt tweejaarlijks uitgereikt aan maximaal drie winnaars en bedraagt €30.000,- per winnaar.

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats op basis van de volgende stappen:
1. De selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en levert een voorstel aan de jury ter vaststelling van maximaal 15 genomineerden;
2. De jury en selectiecommissie stellen de lijst van maximaal 15 genomineerden vast;
3. De selectiecommissie bezoekt de genomineerde projecten en doet een voordracht aan de jury van projecten die in aanmerking komen voor de InnovAward 2017;
4. De jury bepaalt na afstemming en overleg met de selectiecommissie welke projecten (max. 3) de InnovAward 2017 uitgereikt krijgen.

Beoordeling stap 1
In april 2017 zijn de 84 ingediende inzendingen beoordeeld door de selectiecie.
In onderstaand overzicht zijn de 15 projecten opgenomen die op basis van deze beoordeling voor nominatie in aanmerking komen.

Klik op de projectnaam voor meer info.


powered by