InnovAward 2015Innovatie wordt beloond met de InnovAward

Limburg & Co
Limburg & Co wil in 2015 tijdens een Werkatelier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ertoe aanzetten ideeën op te doen die kunnen leiden tot een start van de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen. Daarbij richt Limburg & Co zich op cross-sectorale samenwerkingen en kiest het vooral voor de toepassing van high tech in voor Limburg belangrijke sectoren als agro & food, trade & logistics, chemie en materialen, maakindustrie, medische technologie en life sciences. Limburg & Co is resultaat gericht.

Nieuwe product-marktcombinaties die naar aanleiding van Limburg & Co ontstaan kunnen onder begeleiding van een coach tijdens het werkatelier, aansluitend aan de voordrachten, uitgewerkt worden tot een concreet businessvoorstel.

Inspiratie workshops
In het Werkatelier wordt zowel inhoudelijk als procesmatig een verkenning uitgevoerd naar nieuwe toepassingen, productontwikkelingen en samenwerkingsvormen.

Het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten vraagt hierbij om steeds meer samenwerking in de vorm van open innovatie: het delen van kennis; mensen en investeringen om samen nieuwe markten aan te boren. Deze samenwerking gaat verder dan het delen van kennis en onderzoek alléén. Open Innovatie kent geen vast recept om te komen tot succes. Er is behoefte aan een balans van structuur en creativiteit. Structuur bij de business case ontwikkeling, financiering en projectuitvoering. Creativiteit bij het verbinden van kennis en ideeën uit verschillende branches en het omzetten van plannen in actie.

Award voor innovatie
Inmiddels zijn 20 projecten genomineerd voor de InnovAward 2015. De prijsuitreiking aan maximaal 5 winnaars vindt plaats op 20 november 2015. Dit is een financiële bijdrage van 30.000 euro.

 


Winnaars 2015

Drie vindingrijke Limburgse mkb- bedrijven winnen de InnovAward 2015, een geldprijs van € 30.000,- . De prijzen werden vandaag uitgereikt door gouverneur Theo Bovens. Dat vond plaats in de Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Er waren negentien Limburgse bedrijven genomineerd uit in totaal 75 inzendingen.

De winnaars zijn:

Applied Biomedical Systems in Maastricht, een bedrijf dat onder de projectnaam MyDiapatch een intelligente diagnostische pleister ontwikkelde om hartafwijkingen snel te ontdekken. De pleister maakt het mogelijk om tegen acceptabele kosten langdurig en continue metingen te verrichten met een zeer hoge kwaliteit. Daardoor zijn de meetresultaten geschikt voor klinische diagnose, prognose en effectieve monitoring van een (revaliderende) patiënt. De jury is vooral onder de indruk van de eenvoud in gebruik en brede toepasbaarheid zoals in de sport en in de industrie.

De partners RUMAL en Black Bear Carbon in Nederweert ontvangen een InnovAward 2015 omdat ze er in zijn geslaagd carbon black (zwartsel) terug te winnen uit oude autobanden en wel op een zodanige wijze dat dit product weer als grondstof kan dienen voor tal van industriële hoogwaardige toepassingen in nieuwe autobanden, rubber en verf. De jury is met name onder de indruk van de economische spin off voor de Limburgse economie.

Twan Heetkamp Trailers B.V. in Venlo krijgt de award voor het project The new cool omdat het bedrijf er in geslaagd is een koelvrachtwagen te ontwikkelen waarvan de stille koelmotor geen diesel verbruikt maar volledig elektrisch werkt. De energie van deze motor wordt geleverd door teruggewonnen remenergie en zonnepanelen op het dak van de vrachtwagen. The new cool bespaart hierdoor dagelijks 30 liter diesel en stoot geen CO2 uit. Om dit resultaat te bereiken is een speciale as ontwikkeld die de remenergie opvangt die ontstaat tijdens het remmen. Deze energie wordt opgevangen in een accu die de koelmotor voedt. The new cool is mede door zijn bijzonder stille elektromotor breder inzetbaar voor stadsdistributie tijdens de ruimere venstertijden. De jury is van mening dat door de slimme wijze van toepassing van verschillende technieken een zeer duurzame bijdrage geleverd wordt aan een beter en schoner milieu in en door de transportsector.

 


powered by