Wat is InnoFair?

De InnoFair is een beursconcept in een modern jasje en vindt een keer in de twee jaar plaats. De volgende InnoFair zal in 2018 plaatsvinden, tussenliggend aan de Limburg & Co InnovAward.

De InnoFair is een marktplaats waarbij vraag en aanbod m.b.t. innovatie elkaar in een selectieve setting ontmoeten.powered by