Brightlands Campussen


De andere belangrijke pijler onder Limburg & Co is de samenwerking met de Limburgse Brightlands campussen: een ambitieuze community voor open innovatie in gezondheid en duurzaamheid.

Op de vier snel groeiende campussen ontwikkelen onderzoekers, ondernemers, investeerders en studenten nieuwe oplossingen op het gebied van materialen, gezondheid, voeding en smart services. Zij vinden hier wat ze nodig hebben voor hun persoonlijke en zakelijke groei: toonaangevende kennis, unieke R&D technologie, doorlopende leerlijnen, actieve valorisatie en een mondiale atmosfeer.

Brightlands is het resultaat van intensieve Triple Helix-samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en ondernemers. Multinationals, spin-offs en start-ups maken gebruik van de stevige infrastructuur die Provincie Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool en Fontys realiseren. Regionale bedrijven, scholen en overheden sluiten aan op deze succesvolle strategie.

Brightlands Chemelot
Campus

slimme materialen
en duurzame
chemieproductie

meer >

Brightlands Maastricht
Health Campus

regeneratieve geneeskunde, precisie geneeskunde & innovatieve diagnostiek

meer >

Brightlands Smart
Services Campus

Data Science en
Smart Servicesmeer >

Brightlands Campus
Greenport Venlo

gezond voedsel
en voedingmeer >powered by