Limburg & Co: samenwerking Provincie Limburg, LIOF, KvK en LWV

marco 2015

Binnen Limburg & Co vervullen NV Industriebank LIOF, Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij,  Kamer van Koophandel (KvK) en de Limburgse Wergevers Vereniging (LWV) een belangrijke rol in de opvolging van nieuwe ideeën en ontwikkelingen die tijdens het werkatelier aan de orde zijn gekomen en mogelijk verdere ondersteuning nodig hebben.

Al vele jaren wordt in Limburg op een structurele en samenhangende manier ondersteuning gegeven aan het innovatieve MKB. Dit in een bundeling van krachten van Provincie Limburg, LIOF,KvK en LWV.

Limburg & Co is hier een uitstekend voorbeeld van. In een inspirerende ambiance met presentaties van nieuwe ideeën, kennis en technologieën worden ondernemers aangemoedigd om te innoveren en samen te werken. De bijeenkomsten van Limburg & Co zetten de MKB’er daarnaast aan tot het leggen van verbindingen met potentiële samenwerkingspartners, klanten, leveranciers en kennisinstellingen.

De bijeenkomsten van Limburg & Co maken onderdeel uit van een breed innovatienetwerk, waartoe ook onder andere LimburgMakers, LED en LLtL toe behoren.